Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các dịch vụ hỗ trợ và cung cấp giải pháp cho các sự cố kỹ thuật của sản phẩm Điện tử, PC, Laptop hoặc các sản phẩm phần mềm. Khi máy tính của quý khách có sự cố về phần mềm quý khách hãy liên hệ với bộ phận […]

Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các dịch vụ hỗ trợ và cung cấp giải pháp cho các sự cố kỹ thuật của sản phẩm Điện tử, PC, Laptop hoặc các sản phẩm phần mềm.

fast work quy trinh cham soc khach hang 5

Khi máy tính của quý khách có sự cố về phần mềm quý khách hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật

UltraViewer là phần mềm điều khiển từ xa đã được cài đặt trên máy của quý khách, hãy gửi số ID và mật khẩu của bạn cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi sẽ xử lý ngay cho quý khách.

Screenshot 2023 08 05 114000